Användningsområden

Axelkopplingar används i många olika typer av maskiner och processer för en mängd olika ändamål. Exempel på applikationer där axelkopplingar används.

  • Fungerar som sammankoppling av axlar i separata enheter. Exempelvis en motor och en generator. Kvalitet och nötningsbeständighet är viktiga faktorer för lång hållbarhet och säker drift.
  • Som skydd mot överbelastning i applikationer där säkerheten är viktig.
  • Ger möjlighet att bryta kopplingar vid reparationer eller vid andra förändringar. Enkelt förfarande bidrar till snabbare felsökning och kortare driftsavbrott.
  • Minskar felaktig inriktning av axlar eller inför mekanisk flexibilitet.
  • Förbättrar och förändrar vibrationsegenskaper hos roterande enheter.
  • Minskar överföringen av stötbelastningar från en axel till en annan. Axelkopplingen får motstå krafterna istället, vilket ställer höga krav på materialval och funktion.

Hur ser er frågeställning ut? Vilken eller vilka egenskaper är viktiga för er? Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift