Om Racktech Industriprodukter

Racktech Industriprodukter har lång erfarenhet och ett tekniskt kunnande om axelkopplingar som är vår styrka.

Axelkopplingar sitter ofta i kritisk utrustning vilket innebär att driftsäkerhet är en viktig faktor. Val av rätt utrustning och tillgång till snabb och kunnig service är faktorer som tillsammans bidrar till er produktivitet.

Var har ni kritiska axelkopplingar? Hur skulle ett driftsavbrott påverka er? Att vara förutseende har stora fördelar. Ett avbrott i er applikation eller anläggning kan medföra stora kostnader.

En regelbunden inspektion av axelkopplingar som är i drift är ofta en mycket lönsam åtgärd och med det kan man förebygga oplanerade driftavbrott. Racktech Industriprodukter hjälper er med både inspektion och underhåll av axelkopplingar och kan genomföra byte av komponenter om det skulle vara nödvändigt. Självklart lämnar vi fullständiga garantier på såväl service som ev. produkter.

Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift